2020 års hyror

Östhammarshem och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse kring de nya hyrorna för år 2020

Förhandlingarna mellan Östhammarshem och Hyresgästföreningen kring de nya hyrorna avseende år 2020 är avslutade. 

För att Östhammarshem skall kunna hantera kostnadsökningar 2020 har överenskommelse med Hyresgästföreningen nåtts om en generell hyreshöjning på 1,6% från och med 1 januari 2020.

Mer ingående information kring detta års hyreshöjning återfinns i Ert trapphus.