Strängare regler gällande lägenhetsbyten och uthyrning i andra hand

Den första oktober 2019 skärptes reglerna avseende lägenhetsbyten och uthyrning i andra hand. Avsikten är att minska den så kallade svarthandeln med hyreskontrakt.

Den 1 oktober 2019 infördes nya, strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna gällande lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt skärptes. Man har även förtydligat reglerna vad gäller inneboende och folkbokföringen. I och med dessa nya regler och riktlinjer kommer Östhammarshem att uppdatera rutinerna för andrahandsuthyrning samt lägenhetsbyten. Ni kommer kunna ladda hem ansökan, avtalsmall samt läsa om hur vi konkret arbetar med dessa punkter här på hemsidan litelängre fram. Nedan finns en lista över de viktigast punkterna, som är bra för er att ha läst.

Andrahandsuthyrning kräver värdens tillstånd

Du får inte hyra ut din bostad utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Den som hyr ut lägenheten utan tillåtelse, riskerar att omedelbart bli av med hyreskontraktet. Man har tidigare haft möjlighet att vidta rättelse kring uthyrningen, men den möjligheten finns inte längre. 

Andrahandshyrans storlek

Man får inte längre ta ut högre hyra än det man själv betalar, förstahandshyran är därmed tak för andrahandshyran. Om lägenheten hyrs ut fullt möblerad får ett tillägg på 15 % göras. Det samma gäller kostnader för el, bredband, tv-kanaler eller liknande. Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut för hög hyra. 

Inneboende

Det är inte olagligt att ha en inneboende. Det kräver dock att du, som kontraktsinnehavare, använder din lägenhet som din fast bostad alternativt styrker komplementboende. Den hyra som den inneboende betalar skall vara i proportion till förstahandshyran. Om den inneboende disponerar halva lägenheten skall hyran uppgå till maximalt 50 % utav förstahandshyran. 

Lägenhetsbyte

Ett lägenhetsbyte kräver alltid värdens godkännande eller tillstånd från hyresnämnden. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till skall ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.

Olagligt i vissa fall

I och med de nya reglerna är det, som beskrivet ovan, brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand samt att ta ut en hyra som är högre än förstahandshyran. Det är numera även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det endast brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet som kan följa är böter eller fängelse. 

Folkbokförd på rätt adress

Du måste var folkbokförd där du bor. Sedan 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse. 

 

Källa; Sveriges Allmännytta