Hem att längta till!

Tillsammans – för en god sak

Var med och spara vatten tillsammans med oss till förmån för Cancerfonden! Vi kommer att donera mellanskillnaden från uppskattad vattenförbrukning till faktisk förbrukning under perioden 12 oktober till 15 november. Läs om hur du kan bidra här!

Vi är stolta att få meddela att vi är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ!

Läs om det här!

 

 

Uthyrningspolicy och Riktlinjer för uthyrning

Östhammarshem har en policy för uthyrning av våra lägenheter. Till denna policy finns riktlinjer som berättar hur vi arbetar. Mer info om det finner du här

 

Med anledning av covid-19

Då smittorisken nu bedöms som hög gällande Corona-viruset, kan vi alla hjälpas åt att försöka begränsa spridningen. Läs mer här!

Östhammarshem stöttar lokalt i kommunen

Östhammarshem gör sitt yttersta för att hjälpa och stötta på lokal nivå i kommunen. Vi hyresreducerar våra lokalhyresgäster samt donerar förbrukningsmaterial till den lokala sjukvården.  Läs mer här!

Kvarteret Byggmästaren

Förnyelse kräver även nytt namn. 
Läs mer om ombyggnationen av Köpmangatan 3 A-F och Torngatan 36- 38 A-B här!