Hem att längta till!

Östhammarshem stöttar lokalt i kommunen

Östhammarshem gör sitt yttersta för att hjälpa och stötta på lokal nivå i kommunen. Vi hyresreducerar våra lokalhyresgäster samt donerar förbrukningsmaterial till den lokala sjukvården.  Läs mer här!

Kontoret stängt

Med anledning av det rådande hälsoläget i vår omvärld har vi tagit beslutet att, i ett försök att minska smittspridning, hålla kontoret stängt.

Läs mer här!

 

Med anledning av covid-19

Då smittorisken nu bedöms som hög gällande Corona-viruset, kan vi alla hjälpas åt att försöka begränsa spridningen. Läs mer här!

+55 boende i Öregrund

Vi har glädjande nyheter! 

Vi kommer tillhandahålla 14 lägenheter till den öppna marknaden i Öregrund. Läs mer här!

Östhammarshems årsredovisning för 2019 

Nu är vår årsredovisning för 2019 klar och finns att läsa här!